—عزم جهاني براي حفاظت محيط زيست با تشكيل نخستين كنفرانس جهاني سازمان ملل متحد درباره انسان و محيط زيست معروف به "كنوانسيون استكهلم" در سال 1972 در سوئد جنبه عيني پيدا كرد، به طوري كه حق برخورداري انسان از محيط زيست سالم هم طراز با حقوق بشر شناخته شد حمايت‌ از محيط‌زيست‌ انسان‌ و بهبود آن‌ موضوع‌ مهمي‌ است‌ كه‌ بر رفاه‌ افراد و توسعه‌ اقتصادي‌ در سراسر جهان‌ اثر مي‌گذارد. اين‌ آرزوي‌ مبرم‌ همه‌ افراد سراسر دنيا و وظيفه‌ همه‌ دولت‌ها است‌

 اصول‌ بيانيه‌ ـ تعهد مشتركي‌ را بيان‌ مي‌كند، مبني‌ بر اين‌ كه‌:

— منابع‌ طبيعي‌ زمين‌ شامل‌ هوا، آب‌ و خاك‌، گل‌ها و گياهان‌ و مخصوصاً نمونه‌هاي‌ مشخص‌ اكوسيستم‌هاي‌ طبيعي‌ بايد براي‌ استفاده‌ نسل‌هاي‌ كنوني‌ و آينده‌ با برنامه‌ ريزي‌ دقيق‌ و مديريت‌ مناسب‌، محافظت‌ شوند. ظرفيت‌ زمين‌ براي‌ توليد منابع‌ قابل‌ تجديد حياتي‌ بايد حفظ‌ شده‌ و هر جا لازم‌ باشد بازسازي‌ شود يا بهبود يابد
— دولت‌ها، براي‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ درياها با موادي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ براي‌ سلامتي‌ انسان‌ خطرناك‌ باشد و به‌ منابع‌ و موجودات‌ زنده‌ دريايي‌ صدمه‌ بزند و يا امكانات‌ آنرا از بين‌ ببرد و يا در ديگر استفاده‌هاي‌ قانوني‌ آن‌ مداخله‌ نمايد، اقدامات‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد
—از منابع‌ غيرقابل‌ تجديد زمين‌ بايستي‌ به‌ صورتي‌ استفاده‌ شود كه‌ از خطر ته‌ كشيدن‌ آنها جلوگيري‌ به‌ عمل‌ آيد. سهيم‌ بودن‌ همه‌ افراد بشر در منافع‌ چنين‌ استفاده‌يي‌ بايد ضمانت‌ شود
—  تخليه‌ مواد سمي‌ و يا مواد ديگر و گرما به‌ ميزان‌ و يا تراكمي‌ كه‌ از ظرفيت‌ مجاز محيط‌ زيست‌ بالاتر رود بايد متوقف‌ شود تا اطمينان‌ حاصل‌ شود كه‌ صدمه‌ غير قابل‌ بازگشتي‌ به‌ اكوسيستم‌ وارد نمي‌شود. از مبارزه ي‌ بر حق‌ مردم‌ همه‌ كشورها برضد آلودگي‌ بايد حمايت‌ شود.

 —آموزش‌ درباره‌ موضوعات‌ زيست‌محيطي‌ براي‌ نسل‌ جوان‌ و بزرگسالان‌ با بذل‌ توجه‌ لازم‌ نسبت‌ به‌ افراد مستضعف‌، براي‌ وسيع‌تر كردن‌ شالوده‌ عقيده‌اي‌ روشن‌ بينانه‌ و رفتاري‌ مسئولانه‌، از طرف‌ انسانها، مؤسسات‌ و اجتماعات‌ درباره‌ محافظت‌ و بهبود محيط‌زيست‌ در بعد كامل‌ انساني‌ آن‌ ضروري‌ است‌.

 —انسان‌ و محيط‌زيست‌ بايد از اثرات‌ تسليحات‌ هسته‌اي‌ و تمام‌ وسايل‌ تخريب‌ عمومي‌ ديگر مصون‌ بماند. دولت‌ها بايد براي‌ رسيدن‌ به‌ توافقي‌ سريع‌، از طريق‌ ارگانهاي‌ مناسب‌ بين‌المللي‌، درباره‌ حذف‌ و نابودي‌ كامل‌ چنين‌ سلاحهايي‌ بكوشند.

تهیه کننده:ستوده

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۹۰ساعت 11:33  توسط azra setoudeh,bahram aghai |